Autore 

Carell, Ghitta

IMMAGINI da 1 a 5
sup_3g050_0000892
Carell, Ghitta
Ritratto femminile: Biki
sup_3g050_0000893
Carell, Ghitta
Ritratto femminile: contessa Niki Visconti
sup_3g050_0000894
Carell, Ghitta
Ritratto femminile: Contessa Matilde Pasolini Marcello
sup_3g050_0000895
Carell, Ghitta
Ritratto femminile: Signora Gallo
sup_3g050_0000896
Carell, Ghitta
Ritratto femminile: Principessa Giovannelli